1000 gesponsorde
kinderen

Extreme armoede maakt kinderen kwetsbaar voor misbruik, uitbuiting en geweld. Laten we samen naast de kerken en gezinnen staan en deze kinderen
voorzien van extra bescherming en zorg. Kind sponsoring is veel meer dan geld geven: samen dragen we hiermee bij aan een stuk toekomstperspectief,
hoop en vertrouwen in het leven van een kind. We laten de gezinnen en kinderen zien dat ze er niet alleen voor staan in deze wereld.
Ga jij er met ons voor om tenminste 1000 kinderen van een sponsor te voorzien?
1 Gesponsorde kind staat voor 1000 euro op jouw teller!