Steun en versterk geheime gelovigen in Afrika

Breng hoop waar geen hoop meer is

Bruut geweld vernietigt de hoop niet

In april 2020 wordt het dorp van pastor Jeremiah aangevallen door militante Fulani-herders. De predikant uit Nigeria zit tussen de verschroeide overblijfselen van zijn huis als hij vertelt over de dag dat zijn dorp werd aangevallen. “We hebben de regering om hulp gesmeekt, maar ze heeft niets gedaan. We bidden dat de Fulani-strijders zich zullen bekeren.”

De aanval
Op 23 april 2020, rond 4 uur ’s middags, begint de nachtmerrie. “We hoorden geweerschoten in de buurt, dus we stuurden onze vrouwen en kinderen naar het dichtstbijzijnde dorp, terwijl de mannen op wacht bleven staan”, vertelt Jeremiah. Ongeveer een kwartier later wordt het dorp omsingeld door gewapende Fulani-herders. Ze dragen automatische wapens en toortsen om het dorp plat te branden. De dorpsbewoners vluchten alle kanten op, ook pastor Jeremiah, terwijl er op hen wordt geschoten. Sommigen brengen het er niet levend vanaf.

Vertrouwen op Gods plan
Dit soort gewelddadige vervolging is vandaag de dag voor veel gelovigen in Nigeria deel van het christelijke leven. Zelfs tijdens de coronapandemie is het aantal dodelijke aanvallen in de regio alleen maar toegenomen.

Pastor Jeremiah leidt zijn gemeente door deze tragedie heen, als een herder. Hij herinnert hen eraan dat ze het overleefd hebben door Gods genade, en dat Hij nog steeds een plan met hun leven heeft: “We moeten God de eer geven. Hij leeft en zal ons helpen.” En ook al blijft de angst voor nieuwe aanvallen altijd aanwezig, de christenen weigeren zelf wapens te gaan dragen. “Zelfs als we sterven zijn we in Gods hand.”

Projecten

In samenwerking met lokale partners steunt Open Doors christenen in Afrika onder andere met:

  • microkredieten om een bedrijf op te starten;

  • weerbaarheidstrainingen die christenen voorbereiden op vervolging;

  • het verspreiden van Bijbels en materialen voor kinderen en jongeren;

  • hulp aan predikanten, evangelisten en zendelingen;

  • traumazorg.

Doel: de bedragen voor noodhulp en microkredieten variëren. Voor 130 euro geeft Open Doors een discipelschapstraining.

Kom jij in beweging voor de geheime gelovigen in Afrika? Meld je dan nu aan en kom in actie!