Algemene voorwaarden Muskathlon@Home 2024

Deze algemene voorwaarden bevatten belangrijke, logische en praktische instructies voor je Muskathlon@home, dus lees deze! Bij aanmelding voor een Muskathlon@home verklaar je je akkoord met onderstaande voorwaarden en handel je hier naar.

1. Inleiding
De Muskathlon@home wordt georganiseerd door Stichting de 4e Musketier. De 4e Musketier werkt samen met meerdere ‘Proud Partners’, dit is het goede doel waarvoor geworven wordt. In 2024 betreft dit Compassion, Open Doors en THDV. De Muskathlon@home is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is het brengen van gerechtigheid, waarbij er één dag gewijd wordt aan een sportieve prestatie. In de aanloop naar deze dag gaan we zoveel mogelijk geld inzamelen in de strijd tegen onrecht. In alle voorkomende gevallen is het Nederlands recht van toepassing.

2. Inschrijving
Inschrijving als deelnemer vindt plaats op de website: Aanmelden voor de Muskathlon@Home. Na deze aanmelding wordt de persoonlijke fondsenwerf pagina vermeld in het deelnemersoverzicht op de website. De inloggegevens naar je eigen Muskathlon@home account ontvangt de deelnemer direct na de aanmelding automatisch per e-mail. Je persoonlijke profiel wordt binnen 30 minuten zichtbaar op de website. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden. Er is geen minimale leeftijd voor deelname aan de Muskathlon@home. De 4e Musketier heeft het recht om de aanmelding van deelnemers te weigeren. Je neemt deel aan Muskathlon@home vanuit je eigen huis, in je eigen omgeving en binnen de restricties van de overheid. In geval van overmacht heeft de 4e Musketier het recht de Muskathlon@home te annuleren of aan te passen zonder door de deelnemer aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen, epidemieën, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties.

3. Sponsorgeld
Je kunt je eigen streefbedrag bepalen, hieraan is geen minimum bedrag verbonden. Dat geldt ook voor de sportieve uitdaging (aantal kilometers). Van elke deelnemer wordt verlangd dat hij alles in het werk zal stellen om de eigen doelstelling van het bijeenbrengen van het sponsorgeld te behalen.

Een deelnemer die voor Proud Partner Compassion werft, kan tevens een sponsor zoeken voor een kind. Eén kind telt mee voor €1.000,- sponsorgeld. Bij Open Doors bestaat de mogelijkheid een vaste donateur a 7 euro per maand voor 3 jaar te werven die meteen voor 252 euro meetelt in de fondsenwerving. Een vaste donateur voor THDV die drie jaar lang een bedrag van € 70, € 30 of € 7,50 per maand gaat geven, telt ook mee in het totale fondsenwerving doel. (Een vaste donatie voor drie jaar van €70,- staat voor €2500,- op je teller. Een vaste donatie voor drie jaar van €30,- staat voor €1080,- op je teller. Een vaste donatie voor drie jaar van €7,50 staat voor €240,- op je teller.) De barometer op de website wordt bij online betalingen direct bijgewerkt. Doordat verwerking van de sponsorkinderen bij Compassion plaatsvindt en aanmeldingen maandelijkse sponsoring bij Open Doors en THDV, zijn de verwerking van deze bijdragen niet direct zichtbaar op de barometer. Deze en overige machtigingen en bankboekingen die handmatig buiten de fondsenwerf pagina om zijn gedoneerd, hebben een doorlooptijd van 2-3 weken. 10% van het sponsorgeld is bedoeld ter dekking van de kosten en ontwikkeling van het werk van de Muskathlon. Deelnemers of eventuele belanghebbenden kunnen bij een besluit van de organisatie als bedoeld in het vorige artikel, geen aanspraak maken op terugbetaling van het sponsorgeld.

4. Verzekering
De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem toegebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De deelnemer moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten, dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.

5. Media
Tijdens de Muskathlon@home kunnen mediabeelden worden gemaakt. Deze beelden, waarin de deelnemer voor kan komen, kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden. De deelnemer ontvangt daar geen vergoeding voor.

6. Aansprakelijkheid
Deelname aan de Muskathlon@home is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer. Deelnemers onder de 16 jaar hebben toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers nodig. Voor kinderen die deelnemen geldt te allen tijde dat deze onder de verantwoordelijkheid van hun ouders/verzorgers/begeleiders vallen. De 4e Musketier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan de Muskathlon@home. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van de Muskathlon@home, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook. De deelnemer verklaart voor de start van de Muskathlon@home: - dat de deelnemer zowel geestelijk als lichamelijk in staat is om deel te nemen aan de Muskathlon@home; - dat de deelnemer de risico’s kent die verbonden zijn aan deelname aan de Muskathlon@home en deze accepteert; - dat de deelnemer de 4e Musketier en Compassion NL/Open Doors/THDV vrijwaart van elke aansprakelijkheid voor letsel-, zaak- of vermogensschade die ontstaat tijdens de Muskathlon@home als gevolg van: - onvoldoende conditie en/of gezondheid of overschatting hiervan; - bewust negeren van instructies; - negeren van de maatregelen van de overheid - niet houden aan de verkeersregels. Mocht je als deelnemer ervoor kiezen nevenactiviteiten te organiseren, voortvloeiend uit het concept Muskathlon@home dan kan de stichting de vierde Musketier op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in het geval van schade, letsel, diefstal. Het organiseren van nevenactiviteiten is op eigen risico en de verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemer. De deelnemer verklaart bij de organisatie van eventuele nevenactiviteiten, voortvloeiend uit het concept van de Muskathlon@home: dat jouw activiteiten de goede naam van Muskathlon en Proud Partners niet schaadt. dat je plaatselijke verordeningen zoals APV en noodverordening naleeft als je iets rondom muskathlon@home organiseert. dat je (verkeers)regels en maatregelen van de overheid moet naleven bij het organiseren en uitvoeren van elke activiteit. dat eventuele kosten rondom deelname of organisatie van activiteiten niet verhaald kunnen worden op de Muskathlon@home. Dit geldt ook bij afgelasten of het verplaatsen van de Muskathlon@home, alsmede bij ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

7. Privacy
We gebruiken je gegevens alleen voor het doel van Muskathlon@home en houden je op de hoogte van ontwikkelingen omtrent de Muskathlon@home.

Lees de volledige verklaring hier.